Pris på leie av båtplass. Følgende priser gjelder pr 01.03.2022:

Medlemsavgiften er på kr 200,- Denne er obligatorisk for alle med båtplass
Du kan være medlem av båtforeninga uten å inneha båtplass i havna.


1. Leide båtplasser i tidsrommet 1. april - 1. november (sommerleie)

Båt 9 - 13 fot: kr 2200,-          Båt 26 - 29 fot: kr 44550,-
Båt 14 - 17 fot: kr 2805,-        Båt 30 - 35 fot: kr 5170,-
Båt 18 - 22 fot: kr 3575,-        Båt 36 - 40 fot: kr 5830,-
Båt 23 - 25 fot: kr 4125,-        Båt over 41 fot: kr 6290,-


2. Leide båtplasser i tidsrommet 1. november - 1. april (vinterleie)

Båt 9 - 13 fot: kr 550,-             Båt 26 - 29 fot: kr 2750,-
Båt 14 - 17 fot: kr 1100,-          Båt 30 - 35 fot: kr 3300,-
Båt 18 - 22 fot: kr 1650,-         Båt 36 - 40 fot: kr 3850,-
Båt 23 - 25 fot: kr 2200, -       Båt over 41 fot: kr 4290,-

Er du interessert i båtplass i Petterhavna må du sende en skriftlig søknad til
fungerende styreleder:
Robert Skånøy.
mail.adr: epost@petterhavna.no

mobil : 971 68 669

Leie av båtplass