NESTE ÅRSMØTE:

Fredag 18. mars 2022 klokka 18:00

Forslag til saker  meldes til sekretær Johan Dahle innen 15.03.2022

 

Saksliste, regnskap og årsmelding for 2021 legges ut her.

 

Årsmelding 2020 - Pettershavna båtforening

Resultatregnskap 2020

Innkalling til årsmøte 2021

Årsmøte referat 2021